søndag, desember 18, 2022

Maria -du som har fått nåde!


Den største troskvinnen som noensinne har levd er Maria, Jesu mor. Hun som bar Gud under kjolelivet. Velsignet 4.søndag i advent, som er jomfru Marias dag i Den norske kirke.

"Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! ... Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud... Den Hellige Ånd skal komme over deg... Se, jeg er Herrens tjenerinne." (Fra Luk 1)

Ingen kommentarer: