onsdag, desember 14, 2022

Bibelen må leses bedende


Det finnes mange måter å lese Bibelen på, men den beste, ja, jeg vil si den mest fruktbare er å lese Bibelen bedende. 

Det er en fordel å forstå den jødiske konteksten, kjenne til de jødiske høytidene, sedvaner, skikk og bruk, fordi de påvirker i en sterk grad forståelsen av de bibelske tekstene. Bibelen er jo en jødisk bok. Det er en fordel å kjenne til grunnspråkene, hebraisk og gresk, hvordan språket endrer seg og dermed forståelsen vår av det vi leser. 

Vi trenger de gode teologene og eksegetene og apologetene og bibeloversetterne og forskerne. 

Men når alt kommer til, er det ikke kunnskap vi trenger først og fremst, men åpenbaring. 

Det er ikke nødvendig å være teolog for å lese og forstå Bibelen, men det er nødvendig å være en beder. En åpen Bibel og foldede henger gir åpenbaring. Glem ikke Jesu egne ord:

"På den tiden tok Jesus til orde og sa: Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige." (Matt 11,25)

Hva mener jeg så med den bedende lesningen av Bibelen? Det er først og fremst ikke hvor mye vi leser, men det handler om den sakte, dvelende lesningen av Guds ord, samtidig mens man ber Guds Ånd om å åpenbare Skriftene. Det slår aldri feil. 

Det fortelles en historie om den legendariske evangelisten Smith Wigglesworth, som hadde minimal med skolegang og lærte å  lese av sin kone, Peggy. En dag var en lærd professor i gresk tilstede på et av hans møter. Professoren hadde strev fælt for å finne den rette betydningen av et gresk verb, men klarte ikke å finne ut av det. Mens Wigglesworth prekte brukte han dette ordet, og professoren kom forbløffet frem til Wigglesworth og sa: "Her har jeg strevd med å finne en god oversettelse av dette greske verbet i månedsvis, men ikke klart det. Hvordan fant du ut av det?"

"Jeg leste og ba", svarte Wigglesworth: "og så åpnet Skriften seg."

Ingen kommentarer: