søndag, desember 11, 2022

Hvete som krigsbytte


 Tall baset på satelittdata og modeller, utarbeidet av NASA og deres partnere, viser at Russland har høstet inn ukrainsk hvite til en verdi av nesten 10 milliarder kroner. 

Rundt 5,8 millioner tonn hvete er i år høstet inn fra jorder på områder som ikke er under ukrainsk kontroll, ifølge Nasa Harvest, som er det amerikanske romfartsbyråets program for matsikkerhet og landbruk. Totalt er det blitt høstet inn rundt 26,6 millioner tonn hvete fra ukrainsk territorium i år, betydelig mer enn prognoser antydet, ifølge anslaget fra Nasas forskere.

Årets innhøsting er mindre enn fjorårets sesong som innbrakte 33 millioner tonn hvete, men samtidig nær femårsgjennomsnittet på 27,9 millioner tonn hvete. Ukraina har imidlertid ikke hatt tilgang på 22 prosent av disse totale hveteavlingene i landets østlige deler som følge av den russiske invasjonen.

Det er Norsk Telegrambyrå som meldte dette 4.desember 2022.

Ingen kommentarer: