fredag, desember 16, 2022

Profetisk tiltale til alle landets hyrder: 'Dere står ved et veikryss!'


"Hvis dere ikke bøyer dere ned, dere hyrder som ikke hører på meg, vil jeg ta hyrdestaven fra dere i ydmykelse."

Slik lød deler av det skarpe profetiske budskapet som ble fremført i menigheten Livets ord i Uppsala søndag, og som allerede har fått mye oppmerksomhet.

Det var en av menighetens medlemmer, Leif Boström, som delte budskapet han følte han hadde fått fra Gud og som var rettet spesielt mot «landets hyrder» – noe som vanligvis er rettet mot pastorer og kirkeledere.

– Du står ved et veiskille. Det er en sti der du kan gå med meg, fremover i en tid med seier, av gjennombrudd, av glede, sa Leif Boström.

– Men du må først gå gjennom en port i Ånden. Den porten har et navn, det kalles ydmykhet, fortsatte han.

I den profetiske tiltalen understrekes det at det ikke handler om ytre ydmykhet, men om hjertets ydmykhet.

– Ekte ydmykhet er lydighet mot meg, den hellige Gud og mine ord. Ja, se, jeg sender mine tjenere profetene. Jeg vil reise dem opp sted for sted. De bøyer seg ikke for denne verdens fyrste, som mange av dine hyrder, sier Herren, er så lette å høre på.

Budskapet fortsatte med at profetene lyttet til Herren og ikke fryktet annet enn ham.

– De vil si mine ord. Ja, de vil ikke bli godt mottatt overalt. Nei, sier Herren, de vil bli anklaget for å splitte kirker. De vil bli anklaget for å forstyrre freden, som ikke er noen ekte fred.

De vil til og med bli hatet av noen, fortsatte Leif Boström.

– Fordi de vil avsløre mørket. Men, sier Herren, min Ånd vil hvile over dem, og jeg vil beskytte dem.

I budskapet henvendte seg så igjen til landets hyrder:

- Jeg gir deg et valg om å bøye deg for meg. Jeg elsker deg og vil at folket mitt skal ledes fremover. Men hvis du ikke bøyer deg, sier Herren, da skal steder ligge øde. Ja, ikke bare steder for frafall, men bli steder for påvirkning av onde ånder.

Folk vil da gå forbi disse stedene, ifølge det profetiske budskapet, og lure på hvordan det kunne skje.

– Ja, sier Herren, for de bøyde seg ikke for meg. Ja, sier Herren, hvis dere ikke bøyer dere ned, dere hyrder som ikke hører på meg, da vil jeg ta hyrdestaven fra dere i ydmykelse.

I stedet bør hyrdestaven plasseres hos dem som ydmyker seg for Herren, sa Leif Boström.

– Så hør på mine ord, for de skal gå i oppfyllelse, sier Herren.

Kilde: Världen idag/Matthias Backlund/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Det profetiske budskapet i sin helhet: 

Ja, säger Herren, jag har ett ord till mitt folk i det här landet. Inte minst, säger Herren, till mina herdar: Ni står vid ett vägval. Det finns en väg där ni kan gå med mig, framåt in i en tid av seger, av genombrott, av glädje, men ni måste gå genom en port först iAnden. Den porten har ett namn, den heter ödmjukhet. Ni säger: ”Har vi inte ödmjukat oss, har vi inte böjt våra knän”, säger Herren. Jo, visst har ni det. Jag talar inte om yttre ödmjukhet, jag talar om hjärtats ödmjukhet. Sann ödmjukhet är lydnad för mig, den helige Guden och mina ord. Jag ska sända mina tjänare, profeterna. Jag ska resa upp dem på plats efter plats. De böjer sig inte, säger Herren, för denna världens furste, som många av er herdar, säger Herren, har så lätt att lyssna till. Mina profeter lyssnar till mig. De fruktar ingenting utom mig. De kommer att tala mina ord.

De kommer inte att bli väl mottagna överallt. Nej, säger Herren, de kommer bli anklagade för att splittra församlingar. De kommer att bli anklagade för att störa friden, som inte är någon äkta frid. Ja, säger Herren, de kommer till och med bli hatade av vissa för att de kommer att avslöja mörkret. Men, säger Herren, min Ande ska vila över dem och jag ska beskydda dem.Så nu talar jag till er, inte minst ni herdar, säger Herren: Jag ger er ett val att böja er, för jag älskar er och jag vill att mitt folk ska ledas framåt. Men om ni inte böjer er, säger Herren, så kommer platser att stå öde. Ja, inte bara öde, utan bli platser för onda andars inflytande. Människor kommer att gå förbi dessa platser och säga: ”Hur kunde det här hända? Hur var det möjligt?” Jo, säger Herren, för att man inte böjde sig inför mig.

Om ni inte böjer er, ni herdar som inte böjer er, inte lyssnar till mig, så kommer jag att ta herdestaven ifrån er i förödmjukelse. Jag kommer att sätta herdestaven hos dem som ödmjukar sig och är värdiga att föra mitt folk framåt, säger Herren. Så lyssna till mina ord, för de kommer att gå i uppfyllelse, säger Herren.

Ingen kommentarer: