tirsdag, desember 13, 2022

Profeti fra russisk biskop fra 1911: Storbritannias fremtid ligger i bedende kvinners hender - del 1


Av Bjørn Olav Hansen (c)

Krisen i Storbritannia går fra vondt til verre. Søndag ettermiddag deltok jeg på et Zoom møte hvor David Noakes talte. Han nevnte to profetier om at Storbritannias fremtid ligger i bedende kvinners hender. Jeg har oversatt dem til norsk. Den ene profetien kommer fra en russisk biskop og er datert 1911. Den andre er fra en kristen i Asia og ble båret frem på en bønnesamling på Karmelfjellet i Israel i 1986. Profetien fra 1911 forutsier 1. og 2.verdenskrig, delingen av Tyskland, det britiske imperiets fall og oppløsning og kommunistenes maktovertagelse i Russland.

BAKGRUNN FOR PROFETIEN FRA 1911

Mor Barbara, Valentina Niolaevna Zoegkova, ble født i Moskva 2. januar 1889, det fjerde barnet til svært fromme foreldre. Faren hennes, Nicholas Alexeevitsj, var sjefdirektør for en av de største bankene i Russland, men hele livet dedikerte han seg til å forsvare kirkens interesser og tjene dens folk. 

Fra fødselen var Valentina sterkt åndelig interessert. Familien hennes ble ofte besøkt av en 'starets' (hellige menn med karismatiske gaver) og andre russiske religiøse skikkelser. Denne typen kontakt fylte henne med et intenst ønske om å vie seg til Kirken, og i sin tidlige ungdom ble hun velsignet for misjonsarbeid og klosterarbeid av sin åndelige far, biskop Arseny av Moskva.

En starets som regelmessig besøkte foreldrenes hjem var biskop Aristocoli, fra Athos-fjellet. Ti dager før hans død tilbringer Aristocoli litt tid i samtale med Valentina, og skisserer hennes egen fremtid og fremtiden til et Russland som allerede er under et revolusjonært åk.

"Du har fått gaven å snakke og skrive om det som er nyttig for sjelen, spesielt i vår tid", sa Aristocoli. "Din tilbøyelighet til klosterliv vil finne sin oppfyllelse, men langt herfra. Du vil bo i ett land, så vil du gå videre - til Palestina, til Jerusalem, og du vil bo der i lang, lang tid. I Jerusalem er Det hellige land, hvor mye arbeid og aktiviteter eksisterer. Du vil leve under forskjellige styresett, men ikke frykte noe. Du vil alltid være under beskyttelse av et rett og rettferdig presteskap.

Mange lidelser vil komme til verden. Mange mennesker vil omkomme. Men det er ennå ikke verdens undergang; tiden og timen er bare kjent av Gud. Guds hær - englenes krefter - vil kjempe med Satans hær. I Russland vil folk lide. Det vil være en verdensomspennende sorg fra de onde åndene som setter alle som tror på Gud for retten. Mange vil bli drept. Gud vet hvem han må ta, og hvem han skal forlate. Men Russlands skjebne er i Guds hender, og hun vil reise seg igjen. Det vil være et stort mirakel av fornyelse etter store lidelser, sendt til henne med rensende mål for øyet. Lys fra Orienten vil skinne over hele verden og Gud vil tilgi som svar på lidelse og omvendelse. Dette er veldig viktig - å ha en samvittighet for sine synder; alle og alle er syndere og alle må omvende seg."

Staretsen sa mye mer til Valentina, blant annet forutså han etableringen av et kloster i Palestina og byggingen av en skole, noe som til slutt ble gjennomført.

1911 PROFETIEN 

Rett før hans død ga biskop Aristocoli denne profetien til mor Barbara: 

Fortell kvinnene at de absolutt må tilhøre Gud. De må tro på de store tingene som skjer og som Gud gjør på jorden. De må forberede sin sjel, sine barn og sine ektemenn. Og de vil ha mye arbeid å gjøre for Gud. Å, for et stort arbeid kvinnene må gjøre i endetiden, og mennene vil følge dem.

Ikke ett land vil være uten prøvelser - ikke vær redd for noe du vil høre. En ondskap vil snart ta Russland, og uansett hvor denne ondskapen kommer, vil det strømme elver av blod. Denne ondskapen vil ta hele verden, og hvor enn den går, vil elver av blod flyte på grunn av den. Det er ikke den russiske sjelen, men et pålegg på den russiske sjelen. Det er ikke en ideologi, eller en filosofi, men en ånd fra helvete.

I de siste dagene vil Tyskland bli delt i to. Frankrike blir bare ingenting. Italia vil bli dømt av naturkatastrofer. Storbritannia vil miste sitt imperium og alle sine kolonier og vil komme til nesten total ruin, men vil bli reddet av bedende kvinner. Amerika vil mate verden, men vil til slutt kollapse. Russland og Kina vil ødelegge hverandre. Endelig vil Russland være fri, og fra henne vil troende gå ut og vende mange fra nasjonene til Gud.

fortsettelse

Ingen kommentarer: