søndag, desember 25, 2022

Til Betlehem


Til Betlehem! Der åpner oss et Eden. dets  frukt skal leske oss på vandringsleden. Dulgt i skjul er paradis! Der sprang et skudd av det tørre ris, der står i dag Forsoningen i blommer. Der er den brønn som alltid flommer, der er det vann kong David ville smake. Der slukker jomfruen med barnet ved sin side, den tørst som Adams slekt og David måtte lide. Å, stall som skjenker oss av jomfruens smerte et nyfødt barn, Gud av evighet.

- Romanus Meloden (490-560), prest i Konstantinopel og den største av de bysantinske poeter og hymnediktere.

Ingen kommentarer: