onsdag, desember 07, 2022

Keltisk advent, del 13: Krisus iblant oss i dag


Hvis Kristus hadde blitt inkarnert nå

og var en tretti år gammel mann i dag,

ville han vært her i katedralen

og vi ville ikke kjent ham fra resten av dere -

en tretti år gammel mann, en bonde fra Nasaret,

her i katedralen som enhver bonde

fra landsbygda vår.

Guds Sønn som ble kjød ville være her

og vi ville ikke kjenne ham -

en fullstendig som oss.

17. desember 1978

- Erkebiskop Oscar Romero (bildet), martyr. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: