søndag, desember 18, 2022

Jesu undervisning om bønn i Bergprekenen i jødisk kontekst, del 2


Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det første Jesus nevner om bønn i Bergprekenen handler om vår relasjon til våre fiender! Det han har å si om det er både radikalt og veldig utfordrende: "Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende! Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige." (Matt 5,43-45) 

Dette må ha vært svært utfordrende for de som hørte på. Vi må ikke glemme at realitetene var at de som hørte på Jesu undervisning denne dagen om Guds rikes lover og prinsipper, levde under et grusomt diktatur og okkupasjon som undertrykket folket. Allerede i innledningen av Bergprekenen hadde han ærklært de som ble forfulgt for salige, velsignet. (Matt 5,10-12) Nå går han lengre. Nå sier han at de ikke bare skal elske sine fiender, men velsigne dem og be for dem! Vi kan jo forsøke å sette oss inn i deres sted, men vi kan gjøre mer enn som så: vi kan se for oss våre egne fiender. Hvordan forholder vi oss til dem som vil oss vondt, de som snakker ille om oss, rakker ned på oss. Hvordan forholder vi oss til dem? Det er ikke noen forskjell å være en Jesu disippel på Jesu tid og vår tid! Også vi lever med det radikale og utfordrende budskapet. Det er ingen forskjell på å følge Jesus da og nå!

Broder Andreas er et eksempel til etterfølgelse. Han både ba for og velsignet sine fiender og motstandere, men han gjorde mer enn det. Han til og med oppsøkte dem. Det gjaldt både kommunistledere og islamister. I praksis viste han seg å være et ektefødt Guds barn. For det er det Jesus sier vi er om vi elsker våre fiender. Da ligner vi på Gud! "...for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen." (v.45 a)

Hvor mange av dine fiender og motstandere står på din bønneliste?

fortsettes

Ingen kommentarer: