onsdag, desember 03, 2014

Over 13.000 meldte seg ut av Finlands evangelisk-lutherske kirke i helgen i protest

Over 13.000 finner forlot Finlands evangelisk-lutherske kirke i helgen som en direkte følge av kirkens støtte til den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Mange gir uttrykk for djup sorg over den fremtredende rollen erkebiskop Kari Mäkinen (bildet), har spilt for å få loven igjennom. De føler seg sveket over at den skulle kjempe for å bevare det kristne ekteskapet sviktet når det virkelig gjaldt, ja, ikke bare sviktet, men kjempet aktivt for å endre det.

Erkebiskopen skrev på sin Facebook-side rett før den finske Riksdagen skulle stemme over den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven, at ikke noe ekteskap ville miste sin verdi og ikke noe barns stilling ville forsvakes om ekteskapsloven ble endret. Og etterpå, når Riksdagen med minimal støtte, hadde fått den nye ekteskapsloven igjennom, ønsket Finlands erkebiskop beslutningen velkommen.                                                                        

Finland har en sterk vekkelsesarv, og mange kristne reagerer nå så sterkt på sin erkebiskop at de melder seg ut. At 13.000 melder seg ut av kirken i løpet av en helg, er et kraftig signal til denne kirkens ledelse om at de har valgt en vei som er uforenelig med kirkens tro og bekjennelse.

Det hører med til historien at 400 meldte seg inn i kirken etter at den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven var vedtatt.

Det er et interessant spørsmål å stille hvorfor vi ikke fikk den samme reaksjonen i Norge på den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven? Kan det ha sammenheng med at den kristne tro ikke står så sterkt i Norge, som den gjør i Finland? Omlag tre fjerdedeler av finnene tilhørte Den evangelisk-lutherske kirken i 2013.

Foto: Wikipedia

Ingen kommentarer: