tirsdag, desember 23, 2014

Velsignet Kristi fødselsfest

Jeg vil på denne enkle måten ønske alle bloggens lesere en velsignet Kristi fødselsfest med ordene til bror Roger av Taize:
'Tenk om hver natt i våre liv kunne bli som en julenatt, en natt som lyses opp innenfra'.
Og sammen med bror Roger ber jeg denne bønnen: 'Jesus, jomfru Marias sønn, i julen gir Du oss ditt evangeliums glade budskap. Alle som lytter, alle som tar imot Den Hellige Ånds gaver - om dagen såvel som i våkne nattetimer - oppdager at ved ganske liten tro, med nesten ingenting har de alt'.
Bloggen vil oppdateres daglig gjennom julehøytiden og romjulen. 1.juledag taler jeg i Toten frikirke kl.11.00. Kl.18.00 feirer vi vår nattverdgudstjeneste i Kristi himmelartskapellet. Alle er hjertelig velkommen!

1 kommentar:

Biskop Kyrillos sa...

Med den Hl. Ambrosios Julpslam: ” Världens Frälsare kom här. Rena Jungfrun Moder är, ty en börd så underlig, Herre Jesu, hövdes dig” vill jag i vänlighet önska dig Björn Olav en Välsignad Jul.