søndag, desember 28, 2014

Erkebiskop uttrykker stor bekymring over det som skjer i India på vegne av alle kristne

2. juledag skrev jeg her på bloggen hvordan kristne i India ble trakassert, forfulgt og fengslet i julen.

I dag leser jeg i The Times of India at den romersk-katolske erkebiskopen av India, Filipe Neri Ferrao (bildet) har kommet med en offisiell uttalelse hvor han uttrykker stor bekymring over det som skjer med landets minoriteter, og da særlig de kristne.

Erkebiskopen har gitt sin uttalelse i egenskap av å være medlem av National United Christian Forum og samtlige medlemmer stiller seg bak uttalelsen. Det er tre av de største nasjonale kirkesammenslutningene som står bak National United Christian Forum: Catholic Bishop's Conference of India, National Council of Churches in India og Evangelical Fellowship of India.

Erkebiskopen trekker frem flere hendelser i den siste tiden som alle gir uttrykk for bekymring:

* I Bastar ble en katolsk skole nylig tvunget til å sette opp en statue av den hinduistiske avguden Sarawati i skolegården, og barna ble nektet å bruke navnet 'far' på skolens rektor.

* I Dehli ble nylig en kirke påsatt og brent ned til grunnen

* Utnevnelsen av 'Good Governance Day' 25. desember for å underminere betydningen av de kristnes 1.juledag.

* Fundamentalistiske hinduers krav om å tvangskonvertere 4000 kristne i Agra til hinduismen på 1.juledag.

* De regelmessige angrepene på kristne menigheter og enkeltpersoner.

I sitt brev peker erkebiskopen på det faktum at Indias kristne har bidratt i betydelig grad for å videreutvikle det indiske samfunnet, og han henstiller til statsminister Narendra Modi, til å gjøre sitt for å sørge for fred og fordragelighet mellom alle Indias innbyggere.

Indias kristne utgjør kun 2,33 prosent av befolkningen i landet.

Ingen kommentarer: