mandag, desember 15, 2014

David Klassen - en troshelt, del 1


David Klassen (bildet) er en av trosheltene fra den tiden hvor kristne ble forfulgt i det som en gang var Samveldet av sosialistiske sovjetrepublikker - bedre kjent som Sovjetunionen.

Jeg har skrevet ned hans livshistorie fordi den inspirerer, velsigner og utfordrer meg på en og samme tid. Jeg håper det også kan bli slik for de som leser dette. Personlig kjenner jeg et djupt åndelig slektskap med alle disse som fikk betale en slik høy pris for å følge Jesus under det brutale sovjetiske regimet. Det var enkle mennesker, og deres tro og deres overbevisning kostet dem alt. Det kan komme en tid da nettopp deres vitnesbyrd vil hjelpe oss til å være tro i de svære prøvelsene som venter.

David Klassen ble født i 1899, hans foreldre het Johann og Anna Klassen i den mennontiske landsbyen Rosenort i det daværende Sør-Russland, nåværende Ukraina. Selv om Johann og Anna eide en liten dagligvareforretning, eide de ikke noe landområde og de var ikke rike. Som ung måtte David sammen med sine seks søstre og to brødre arbeide for å understøtte familien. Guttene arbeidet som dagarbeidere for velstående bønder og kunne tjene fire måltider og seks kilo hvete hver dag.

Det stillferdige livet som mennonitene levde i Ukraina fikk en brå slutt ved begynnelsen av 1.verdenskrig i 1914. Samme år som krigen var slutt innfant en ny tragedie: revolusjonen i 1917 som endte i en forferdelig borgerkrig. Bevæpnede bander angrep landsbyer og enkeltpersoner. En gang ble David utsatt for et overfall av en av disse bandene, men Herren beskyttet ham, og han kom fra det uten men. Mot slutten av 1920 årene normaliserte det seg, i det regulære sovjetiske soldater fikk kontrollen over området.

I forbindelse med innhøstningen i 1917, ble David svært syk. Han fikk gulsott. Hans eldre søster, Margarethe, var redd for at hennes bror kom til å dø. Men hun hadde en forutanelse om at David skulle bli forkynner, til og med en omreisende forkynner. Hun sa da til Herren at hun ikke ville gifte seg hvis Herren ville la hennes bror David overleve, og at hun ville tjene Herren som barneskolelærer og besøke de syke og de fattige. Hun holdt sitt løfte livet ut. Margarethe døde i oktober 1920 når hun pleiet en søster og en svoger som hadde fått tyfus.

I august 1918 ble David Klassen døpt i en Mennonite Brethren menighet i Tiege av den da så kjente Benjamin Janz. Han begynte som søndagsskolelærer, ble med i menighetskoret og ble dirigent for ungdomskoret.

Når hungerskatastrofen rammet i 1922 hadde David og hans familie ingen reserver som kunne hjelpe dem igjennom en svære krisen. De eneste to kuene de hadde var døde i epidemien som fulgte. Hjelpen kom gjennom en amerikansk nødhjelpsorganisasjon. David fikk jobb som baker. Familien hans, som nå besto av syv mennesker, mottok fire porsjoner hvitt brød og et varmt måltid mat hver dag. På denne måten overlevde familien.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: