torsdag, mai 06, 2021

Å følge en livsregel som kronisk syk - om Benedikts regel i 2021, del 3


Vi trenger en skole for en ny måte å leve på! Innen den kristne tradisjonen har de monastiske strømmene vært en kilde til konstant formende ressurser for en ny måte å leve på under nye omstendigheter. Vi starter aldri fra scratch, men i stedet lærer vi fra den bønnepraksis og fra liv levd sammen i små kommuniteter og klosterfellesskap opp gjennom tiden. 

Benedikts regel er rotfestet i realiteter, i det daglige livet, i ivaretagelsen av kroppen og i respekten for hverandre, i spenningen mellom det å elske Gud av hele sitt hjerte, sitt sinn og sin makt og vår neste som oss selv. 

Faktisk er det slik at når vi begynner å reflektere over det å leve med kronisk sykdom som en livsregel, så tilbyr Benedikts regel visdom som man kan dra veksler på. Jeg har for eksempel måtte lære meg å avgrense og begrense meg. Og lytte mer til kroppen enn det jeg har gjort til nå. Kroppen har definitivt sine behov, ikke minst for restituering og hvile. 

Benedikt har hjulpet meg til å ordne og organisere hverdagene mine mer. Det handler om å finne en bønnerytme som er tilpasset kroppen min og sykdommn min. 

"Jeg måtte begynne på nytt og finne en ny måte å ordne livet mitt på," forteller Mary C. Earle, episkopal prest som fikk livet snudd på hodet etter kronisk sykdom, og legger til: "Jeg måtte ta hensyn til svært svekket fysisisk tilstand." Blant annet måtte Earle rydde plass for regelmessige blodprøver, nye rutiner for når og hva hun skulle spise. "Sakte, over måneder mens jeg ventet på å bli helbredet, begynte en ny regel å vokse fram. Dette var en regel som tok utgangspunkt med restriksjonene forårsaket av sykdommen. Dette var en regel hvis parametre ble bestemt av et liv levd innenfor nye begrensninger, begrensninger som gjorde at jeg ville gjøre opprør, få meg til å gråte, til å gi opp. Ganske overraskende, ble disse begrensningene råmaterialet som en ny regel kunne oppstå fra. Det skjedde da jeg fikk veiledning til å se dem fra en annen synsvinkel. Jeg startet med å tilegne kreativitet og bønn for å gjenskape en ny livsregel for livet mitt."

Slik har også denne prosessen vært for meg. Jeg øver meg på ordet 'fleksibilitet'. Dagene er så forskjellige at mye må justeres.

fortsettes

Ingen kommentarer: