søndag, mai 09, 2021

Om å være til for Ham


Det finnes en ikke uvesentlig nyanseforskjell i 1.Sam 2,11 og 3,1 som utgjør hele forskjellen i vår oppfatning av Guds kall til tjeneste. I Norsk Bibel og Bibelforlagets oversettelser leser vi at Samuel "tjente Herren", mens Bibelselkapet oversetter det slik: "(Samuel) gjorde tjeneste for Herren." Det er et hav av forskjell mellom de to måtene å oversette disse to bibelversene på!

Å tjene Herren kan være så mangt. Vi snakker da om alle mulige slags gjøremål i form av aktiviteter. Men når vi gjør 'tjeneste for Herren' er vi til for Herren og Ham alene. Det handler da ikke om å gjøre noe for Ham først og fremst, men å være der til for Ham. Satt til side for Herren, til Hans dispoisjon. Det kan bety å være stille sammen med Ham og vente på Ham. Det handler om et vennskap, hvor en også tar del i Herrens lidelsesfellesskap. Det handler om et liv i tilbedelse. Det kan bety et tilbaketrukket liv, et liv borte fra offentighetens lys. Det kan handle om at Herren gir deg spesielle oppdrag, som du utfører for Ham alene, og som ingen andre får vite om. Å være til for Ham handler om en helt spesiell varhet for Herrens stemme, hvor man handler på det minste vink når Herren taler. Herren er sentrum og man er der for å betjene Ham - og Han alene.

Gud reiser opp mennesker med en djup lengsel etter Ham selv. De kjenner seg igjen i Davids hjerterop: "Min sjel henger fast ved deg." (Salme 63,9) Det gjengis sterkere i King James: "My soul followeth hard after thee." De er desperate etter mer av Gud selv. Deres liv er ikke drevet etter et ønske om mer penger, eller velsignelser som handler om materielle ting. Og de blander ikke sammen deres tjeneste for mennesker med 'å gjøre tjeneste for Herren'. De er ute etter langt mer enn manifestasjoner og gaver - de jager etter Giveren, de kan simpelthen ikke leve uten mer av Ham. 

Kristus-mystikeren A.W Tozer skriver i boken: 'The Persuit of God', her i min oversettelse: 

"Innenfor konservativ kristendom finnes det et økende antall mennesker hvis religiøse liv er markert av en økende hunger etter Gud selv. De er ivrige etter åndelige realiteter, og vil ikke nøye seg med ord, ei heller bli tilfredse med den korrekte 'tolkningen' av sannheten. De tørster etter Gud, og de vil ikke bli tilfredstilt før de drikker djupt av Det levende vannet."

Jeg vil være en av de som jager etter Gud.

Ingen kommentarer: