søndag, mai 09, 2021

Høyreekstremismen på fremmarsj: Skremmende utvikling i Tyskland - og Norge.


Det som holder på å skje i Tyskland er skremmende. Høyreradikale og høyreekstremistiske ideer er i ferd med å få fotfeste blant mange tyskere gjennom partiet Alternativ for Tyskland. Det skjer samtidig med at tyske vaksinemotstandere trivialiserer Holocaust ved å gå med den symboltunge gule Davidsstjernen som nazistene påla jødene å gå med. 

Journalisten, historikeren og Tyskland-kjenneren Astrid Sverresdotter Dypvik avdekker svært urovekkende realiteter om dagens Tyskland. Det hun forteller får det til å gå kaldt nedover ryggen på de fleste, vil jeg tro. Om man da vil ta inn over seg virkeligheten. Hun gjør det i boken: 'Det mørke Tyskland', med undertittelen: 'Ei reise blant høgreekstremistar', som utkom på Samlaget denne uka. 

De som har fulgt med i timen har sett det lenge. Media har med nokså jevne mellomrom de siste årene kommet med små drypp som har avdekket utviklingen i det høyreekstremistiske miljøet i Tyskland. Det har også vært fokus på den voksende oppslytningen om partiet Alternativ for Tyskland eller Alternativ Für Deutscheland. Opprinnelig et parti for motstand mot europeisk samarbeide, men som mer og mer er blitt kjent for sin ekstreme og nasjonalistiske motstand mot den tyske invandringspolitikken. Dypvik skriver også om hvordan det høyreekstremistiske nettverket 'Der Flügel' har arbeidet aktivt for å få dratt dette partiet i en enda mer ekstremistisk og nasjonalistisk retning. Alternativ for Tyskland fikk i 2017 hele 12,6 prosent av stemmene ved valget til Forbbundsdagen, og ble med ett det tredje største partiet i Tyskland.

Som om ikke dette var skremmende nok, skjer de mest skremmende tingene i de høyreekstre og nynazistiske nettverkene. Dette er nettverk som i høy grad assosierer seg med Alternativ for Tyskland, og som vist vilje til å ta ibruk vold for 'å ryste og omsider velte sosial orden i Tysklan', for å sitere forfatteren. Et eksempel på dette skjedde i februar i fjor da en høyreekstem person drepte ni innvandrere i byen Henau. Sommeren 2019 ble politikeren Walter Lübcke drept fordi han gikk ut offentlig med støtte til flyktningers rettigheter. Bak drapet som en tysk høyreekstremist.

Det skal ifølge tysk politi finnes på mange som 32.000 ektive høyreekstremister i Tyskland. 13.000 av dem er kjent som voldelige. 

Vi er ikke fri for dette i Norge heller. Den nordiske motstandsbevegelsen marsjer også i våre gater, og Filter Nyheter har avdekket at noen av dens medlemmer har deltatt på vaksinemotstandernes demonstrasjoner i Norge. Filter Nyheter har også avdekket at partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen, kjent for sitt jødehat, kobler tenåringer som tilhører Alliansen med nynazister i norsk valgkamp. 

Hva angår tyske koronavaksinemotstandere ble det nyllig kjent at de har tatt ibruk den gule jødestjernen som nazistene tvang jødene til å bruke, som et symbol på sin vaksinemotstand. Dette vekker sterke reaksjoner i det jødiske samfunnet verden over. Det er vanskelig å forstå at motstandere av koronavaksinen kan få seg til å sammenligne seg med nazistenes forfølgelse og massedrap på jøder før og under andre verdenskrig. Dette er ikke bare ubenksomhet, men nok et utslag av antisemittisme.

Ingen kommentarer: