søndag, mai 23, 2021

De glemte kvinnene fra pinsedagen


Hva i all verden skulle vi gjort uten kvinnene! Hvordan hadde kirke- og misjonsliv sett ut uten deres bidrag? Jeg tror jeg har ordene mine i behold når jeg sier at det ikke hadde vært noe kirkelig virksomhet og noen misjonsorganisasjoner uten kvinnene. Jeg så det godt på mine reiser ute på landsbygda i Russland for en del år siden, da vi beøkte små evangeliske menigheter. Det var mange kvinner til stede, men få, om noen, menn. Hele arbeidet ble holdt oppe av kvinnene - også økonomisk. 

I dag feirer vi 1.pinsedag og kvinnene var med helt fra den første forsamlingens historie i Jerusalem. I sin kirkehistoriske beretning forteller legen Lukas, om de som var samlet på Øvresalen i bønn. Først navner han apostlene ved navn og så skriver han: "Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønnen, sammen med noen kvinner og Jesu mor, og hans brødre." (Apg 1,14) 

De var der, kvinnene i kretsen rundt Jesus. Noen av dem kjenner vi navnet på. Det var de tre Maria'ene: Maria, Jesu mor, Maria, Klopas hustru og Maria Magdalena og andre. Disse tre kvinnene hadde vært tett ved Jesu side ved korset, nå var de samlet på Øvresalen for å be og vente. Sammen med mennene ventet de på det 'som min Far har lovt' å sende 'over dem'. (Luk 24,49) De skulle 'bli i byen inntil de ble ikledd kraft fra det høye'. Hvem er de? Både mennene og kvinnene! Begge skulle ikles kraft. 

For løftet om Den Hellige ånd gjaldt både 'treller og trellkvinner' (Apg 2,18)

Når Ånden faller på åinsefestens dag setter ildtungene seg på alle som var samlet på Øvresalen - både menn og kvinner og de ikles begge kraften fra det høye. De trengte det alle sammen. Selv Maria, Jesu mor, taler i tunger på pinsedagen! Dåpen i Den Hellige Ånd er for alle.

Likevel har fokuset vært på apostlene på pinsedagen. Det er snart på tide å fortelle hele historien.

Ingen kommentarer: