tirsdag, mai 25, 2021

Profetisk: Se til Finland!


Finnene har skjønt det! Mens de andre nordiske landene har bygd ned beredskapslagrene, har finnene valgt å ha store beredskapslagre. Norge derimot har stilt seg i en situasjon hvor vi er svært sårbare i tilfelle det oppstår en krisesituasjon, og med dagens regjering ser det heller ikke ut til at vi våkner og ser alvret i hvitøyet. Vi kan gå tomme for mat i neste krise, som vi gikk tomme for smittevernutstyr under pandemien. Men regjeringen sier fremdeles nei til kornlagre. Våre beredskapslagre for medisiner og matvarer er blitt avviklet og erstattet med tanken om at alt kan kjøpes for penger. Men hva hjelper det med penger på bok, om varene vi trenger ikke lenger eksisterer?

De som kjenner meg og har fulgt bloggen gjennom mange år vet at dette har opptatt meg lenge. Jeg har følt det som en bønnebyrde som er blitt lagt på meg av Herren. Så har jeg da også skrevet om det flere ganger. Jeg ble derfor oppmuntret når NTB, Dagen og Vårt Land iløpet av mai måned har satt søkelyset på dette. For det har vært nokså taust om dette i norske medier. Nå tror jeg også det er mange som ber for Norge som ber for dette, og sammen kan vi snu denne situasjonen i bønn. La oss be om at norske politikere og ansvarlige myndigheter ser alvoret i Norges sårbarhet. 

Finland har på sin side store beredskapslagre av medisiner. For å sikre råderetten over beredskapslagrene med livsviktige legemidler har den finske regjeringen fattet et hastevedtak som stopper salg og eksport fra Finland. De finske legemiddelmyndighetene har laget en liste over 1.400 medisintyper som blir lagret på såkalte omsetningslagre. Til enhver tid skal en ha nok medisiner fra seks til ti måneders forbruk. Dette betyr at produsenter, grossister og sykehus i Finland har plikt til å ha rullerende lager. Normalforbruket blir regnet ut fra fjorårets forbruk.

Da er det ganske annerledes for Norges vedkommende. Vi setter vår lit til utlandet. Frem til Norge ble EØS-medlem og EØS-regelverket ble norsk lov, hadde Norge store beredskapslagre som ble organisert av det statlige Norsk Medisinaldepot. Men så skjedde det noe: Etter at EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, skiftet grostselskapet Norsk Medisinaldepot karakter, fra statligm til halvstatlig for så å bli privatisert. Stasmonopolet måtte nemlig avvikles fordi det var i strid med EØS-lovverket. 

Dette gjør oss veldig sårbare, og allerede nå er det mangel på livsviktig medisiner i Norge. Oppstår det en krisesituasjon kan mennesker stå i fare for å dø fordi Norge ikke har sikret seg medisinene de trenger.

Men finnene har også sikret seg store beredskapslagre med andre viktige krisevarer: drivstoff, dagligvarer, såkorn, korn, metall og reservedeler til landbruket. Drivstofflagrene skal til enhver tid sikre opp mot fem måneders forbruk og de finske kornlagrene skal sikre den finske befolkningen i seks måneder.

Igjen er situasjonen annerledes i Norge. Her ble beredskapslagrene med korn lagt ned i 2003. I dag har Norge bare korn til tre ukers forbruk. 

Etter ekstrem-mørken i 2018 - det er bare tre - 3 - år siden! - advarte den administrerende direktøren i Norsk landbruksamvirke, Ola Hedstein, i følge NTB, at det er 'naivt å ta for gitt at rike nordmenn alltid får kjøpt det vi trenger av andre'.

Det skal bare et vulkanutbrudd på Island til, eller en atomulykke i Ukraina, eller år med tørke, før vi kan få ustabilitet i verdens matvareproduksjon. Vi må være forberedt. Kan vi være enige om å be om dette?

Ingen kommentarer: