tirsdag, mai 04, 2021

Bibelstudium: Blant tungetalere i Korint, del 5


 "Og Herren sa til Paulus i et syn om natten: Frykt ikke, men tal, og ti ikke! For jeg er med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt. For jeg har mye folk i denne byen." (Apg 18,9-10) Nok en gang får vi et eksempel på at Gud taler gjennom syner og drømmer! Bibelen er full av slike eksempler. Dette er det normale kristenlivet. Det vi leser om tiden for profeten Samuel var derimot oppsiktsvekkende: "Gutten Samuel tjente Herren under Elis tilsyn. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det få." (1.Sam 2,1) 

Ordene fra Apg 18,9-10 er en oppfyllelse av de profetiske ordene til Elihu i Job 33,14-16: "Men en gang taler Gud, ja, to ganger hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem."

Det er en oppmuntrende profetisk hilsen apostelen Paulus får i dette synet om natten. Han skal bare være frimodig, og behøver ikke å være redd for at noen skal gjøre ham noe ondt. Apostelen Paulus var jo vant til motstand, både verbalt og fysisk. Men det er viktig å få med seg at dette profetiske ordet var temporært, altså begrenset, midlertidig og forbigående. Det gjaldt for tiden han oppholdt seg i Korint. Senere kom nye vanskeligheter. Den kristne tro er ingen garanti for at man ikke vil oppleve vanskeligheter og prøvvelser. 

"For jeg har mye folk i denne byen..." (Apg 18,10) Ordene minner meg om Jesu møte med en skriftlærd Jesus kom i snakk med, og som Jesus sier dette om: "Du er ikke langt borte fra Guds rike!" (Matt 12,34)  

I prologen til Evangeliet etter Johannes står det: "Det sanne lys som lyyser for hvert menneske, kom nå til verden." (Joh 1,9) "Opplyser hvert menneske", heter det i oversettelsen til Norsk Bibel. Om dette verset pleide Edin Løvås å si: 'Kristus lyser for alle, men det er noen han lyser mer for enn andre.' Med andre ord: det finnes tider og øyeblikk hvor mennesket er mer åpent for Gud enn andre tider. Det er de gyldne øyeblikkene hvor Guds Ånd på en helt spesiell måte har bearbeidet deres hjerter, hvor de er påvirkelige og mottagelige. Korint hadde en besøkelsestid og Paulus og hans apostoliske tid vaar i denne storbyen på rett sted og rett tid. 

Paulus ble derfor halvannet år i Korint, lengre enn han vanligvis pleide å stanse på et sted. Uten tvil var en av grunnene at Gud ba ham om å bli der i byen.

fortsettes

Ingen kommentarer: