søndag, juli 16, 2017

Det begynte med en bibelstudiegruppe - nå er de 1000 stykker

Det begynte med en bibelstudiegruppe med 20 voksne for 13 år siden, og har nå vokst til en årlig samling bestående av 1000 mennesker fra konservative anabaptist-forsamlinger og andre som er interessert i anabaptistisk tro og praksis.

Konferansen holdes i det sørlige og sentrale Pennsylvania og har holdt på siden 2004 under banneret: Kingdom Fellowship Weekend. Konferansen ønsker å promotere: "bibelsk kristentro i en tid med apati og kompromiss".

I år skal konferansen holdes i tidsrommet 25.-27. august i Roxbury Holiness Camp som ligger i nærheten av Orrstown i Pennsylvania.

"Det pågår en vekkelse som enkelte kaller 'Guds rike kristendom", som handler om at vi forstår Guds rike som noe 'her-og-nå'," sier administratoren av konferansen, Bryant Martin, til Mennonite World Review. "Men dette riket har opplagt også en fremtidig dimensjon over seg. Jesus er vår konge, vi er borgere av dette riket, ambassadører som utfører Hans dekreter."

Denne vektleggingen, mener Bryant Martin, gjør denne konferansen til en felleskristen samling.

"Det vil være deltagere her som ikke identifiserer seg som anabaptister," sier Bryant Martin, og legger til: "Men på grunn av den gjennomskinnelige kjærligheten til Jesus Kristus og villigheten til å underordne seg Kongens lære, så skaper det en vakker og kraftfull enhet."

Bryant Martin, som selv har konservativ mennonite-bakgrunn, er nå del av en forsamling som kaller seg "Followers of Jesus at State College", i Pennsylvania. Den har ingen tilknytning til noe kirkesamfunn, men har mange forbindelser med anabaptistiske menigheter.

Kingdom Fellowship Weekend er ikke den eneste konferansen som krysser konservative mennonitiske kirkesamfunnslinjer. En lignende konferanse er den årlige "Anabaptist Identity Conference". Den samler et bredt spekter innen Døperbevegelsen fra Old Order Amish til de som har stiftet bekjentskap med anabaptismen for første gang. Men mens "Anabaptist Identity Conference" konsentrerer seg om arv og historie, har denne konferansen et mer utadrettet fokus.

Bryant Martin og hans kone, Lynelle, driver en kaffebar som ligger like i nærheten til Pennsylvania State University. Han forteller at studentene legger merke til deres enkle klesdrakt og at de ofte kommer i samtale med dem. Studentene spør gjerne om hva som motiverer dem, om de tilhører Amish-folket, og det gir mange anledninger til å vitne om Jesus.

"Et av spørsmålene vi ofte får er hvor vi ikke stemmer ved valg. Da kan vi fortelle at vi tilhører et annet Rike," forteller Bryant Martin. "Det har alltid vært de som vil følge Jesus, og det er de som virkelig er pilegrimer og fremmede i denne verden."

De som står bak konferansen ønsker nettopp å være en "pilegrimskirke", en kirkelig fornyelsesbevegelse som "tar tilbake apostlenes lære og ser hen til de tidlige kristne skriftene for veiledning."

Billedtekst: Fra en tidligere Kingdom Fellowship Weekend. Det begynte med en bibelstudiegruppe. Nå er de 1000.

Ingen kommentarer: