søndag, juli 09, 2017

Mennesker som har mye å tilføre oss

"De som er svake sliter veldig med å finne sin plass i samfunnet. Bildet av idealmennesket er kjernesunn og det er ikke plass til de gamle, syke og de minste.

Slik jeg ser det må samfunnet, pr definisjon, inkludere behovene og gavene til alle sine medlemmer.

Så hvordan kan vi klare å skape et åpent og vennlig samfunn der menneskerettighetene respekteres og fremmes, når de verdier vi underviser og fremmer utelukker segmenter av befolkningen?

Det er min overbevisning at de som vi ofte ekskluderer fra det normale liv i vårt samfunn, mennesker med funksjonshemminger, har noe betydningsfullt å lære oss. Når vi inkluderer dem, tilfører vi både oss selv og verden rikdommer."

- Jean Vanier (bildet) i Becoming Human, side 45. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: