lørdag, juli 29, 2017

Autoritet

"Mange mennesker (i kommuniteter og fellesskap) er redd for autoritet og for å ta på seg et slikt lederansvar. For dem synes de som innehar autoritet å mangle ømhet og at de har vanskeligheter med å forholde seg til andre. De ser på det bare som noe dårlig og som mobbing. Kanskje dette er en av vår tids onder: Tendensen synes over alt å skille autoritet fra kjærlighet og gjøre den legalistisk.

Å utøve autoritet er virkelig å føle seg ansvarlig for andre og deres vekst. Men den største faren for noen er å utøve autoritet er å manipulere mennesker og kontrollere dem for sine egne mål og behov for makt."

- Jean Vanier (bildet) i Community and Growth, side 207. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: