mandag, juli 10, 2017

Kristne i Nigeria danner bønnelenke for syk president

I et land som Nigeria, som er så splittet mellom etniske og religiøse skillelinjer, har den siste tidens sykdom og medisinske behandling av landets president skapt økt frykt og spenninger. Det har ført til at Det kristne fellesrådet i staten Nasarawa har dannet en bønnekomite som skal oppmuntre til forbønn for president Mohammadu Buhari.

Dette er jo helt i tråd med Guds ord:

"Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår Frelser ..." (1.Tim 2,1-3)

Lederen for Det kristne fellesrådet, biskop Joseph Masin, sier det slik:

"Vi ber om at Den Allmektige Gud skal gjøre vår president bra igjen raskt slik han kan fortsette i sin ansvarsfulle stilling. Han er vår president, så han trenger vår forbønn og vi trenger alle å be for ham."

Bønnekomiteen ber også om at de som ber også bør be om en fredfull samekistens mellom de ulike etniske og religiøse gruppene i Nigeria. La oss stå sammen med våre trossøsken i Nigeria og be for den spente situasjonen i landet.

Billedtekst: Styret for Det kristne fellesrådet i den nigerianske staten Nasarawa. Biskop Joseph Masin til venstre.


Ingen kommentarer: