søndag, juli 16, 2017

Eneste tyskspråklige publikasjon i Nord-Amerika feirer 40 års jubileum og dobler antall abonnenter

Die Mennonitische Post - den siste gjenværende tyskspråklige publikasjonen i Nord-Amerika, feiret 40 års jubileum forrige måned. Avisen knytter fremdeles sammen lesere fra Canada til Paraguay.

Avisen støttes av Mennonite Central Comittee, og er et viktig bindeledd ikke minst for fellesskap og kolonier av mennoniter i Nord- og Sør-Amerika.

Die Mennonitische Post kommer med to nr i måneden. Ved siden av utgis det også et tyskspråklig barneblad, Das Blatt, som utkommer en gang i måneden. Die Mennonitische Post har 13.000 abonnenter fra blant andre USA, Canada, Mexico, Belize, Bolivia, Paraguay, Argentina. Omtrent halvparten av avisen består av brev fra de ulike mennonit-koloniene. Brevene handler for det meste om det som skjer i disse koloniene til daglig.

Og avisen har de siste ti årene doblet antall abonnenter, mest fordi den nå trykkes på fire forskjellige steder, noe som gjør at portoutgiftene blitt vesentlig lavere. Den trykkes i Steinbach i Manitoba i Canada, i Asuncion i Paraguay, i Santa Cruz i Bolivia og Chihuahua i Mexico.

Billedtekst: Redaktører av Die Mennonitische Post gjennom tidene. Fra venstre: Abe Warkentin, Isbrand Hiebert og Kennert Giesbrecht.

Ingen kommentarer: