mandag, juli 31, 2017

Lidelsen og det som venter - Guds herlighet

Jeg leste noe i dag som ble til stor hjelp for meg:

"De hardeste prøvelsene i livet ditt vil bli den mest meningsfulle tjenesten overfor andre."

Det er sant! Den erfaringen har jeg gjort meg. Våger vi å være sårbare og gjennomsiktige, skaper det troverdighet. Å være en kristen er ikke å vise frem noe som er perfekt, men som er full av skår etter livets slag - og som likevel holder, fordi man har lagt sitt liv i Guds hender. Holder vi ut skal vi en dag få del i Guds herlighet i enda større grad enn vi opplever den her på jorden.

Apostelen Paulus skriver:

"Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og hvis vi er barn er vi også arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal bli herliggjort med Ham. For jeg er overbevist om at lidelsene i den nåværende verden er for ingenting å regne sammenlignet med den herligheten som skal bli åpenbart på oss." (Rom 8,16-18)

Ingen kommentarer: