mandag, juli 17, 2017

Den finske statsministeren takker for forbønn

Det pågår en bønnevekkelse i Finland, og det drar den finske statsministeren nytte av.

- Over alt hvor jeg kommer møter jeg mennesker som ber for meg og for vårt land.

Det kunne statsminister Juha Sipilä (bildet) fortelle når han talte på et kristent sommermøte lørdag. Og det er ikke bare statsministeren det bes for. Andre ministrer i den finske regjeringen opplever det samme.

Det er den svenske kristne avisen Världen i dag" som forteller dette. Avisen var tilstede da 1500 øst-læsdadianere satte hverandre stevne i Karleby på vestkysten av Finland. Statsministeren deltok i forbindelse med en markering av 100 års jubileet for Finlands selvstendighet. Temaet for samlingen var "Kristne vurderinger, tro og samfunn", og i følge Världen i dag innledet den finske statsministeren med å løfte fram forbønnens betydning!

"Først og fremst vil jeg takke for all forbønn som jeg har fått fra dere under min tid som statsminister," sa statsministeren og konstaterte at han tror at forbønn er viktig, ikke bare for ham men for hele nasjonen.

"Det har vært påfallende de siste årene når jeg har besøkt ulike møter, og på gater og torg, rundt om landet, så møter jeg i stort sett hvert eneste møte at det kommer frem når fra dette stedet og forteller at de ber for meg. De ber veldig aktivt for oss beslutningstagere og landet som helhet. Jeg har diskutert saken med andre ministre som kan fortelle om akkurat det samme."

Dette er inspirerende ikke minst med tanke på høstens stortingsvalg i Norge.

Den finske statsministeren, som kommer fra det finske Senterpartiet, er selv øst-læsdadianer.

Foto: Twitter

Ingen kommentarer: