fredag, juli 14, 2017

Nye arrestasjoner av kristne i Iran - blant dem Yousef Nardarkhani

Iranske myndigheter har en lang historie når det gjelder å beskytte det islamske teokratiet med alle midler. De er livredde den store kristne vekkelsen som ruller over landet, og setter nå inn kraftige virkemidler for å få stanset den.

Fire nye kristne ble forrige uke dømt til lange fengselsstraffer.  Disse fire kommer i tillegg til åtte andre. Alle er funnet skyldig i "handlinger mot den islamske staten."

Det er et felles trekk at kristne i Iran blir dømt til harde fengselsstraffer, og de blir trakassert og truet på livet ene og alene fordi de er kristne.

De fire nye er Yasser Mossayebzadeh, Seheb Fadaie, Mohammad Reza Omidi og Yousef Nardarkhani,

Observante lesere av bloggen vil gjenkjenne det siste navnet. Yousef Nardarkhani, som er pastor, har tidligere sittet i iransk fengsel, og dømt til døden. Etter en stor internasjonal forbønnskampanje ble han mirakuløst løslatt i 2012. Han er nå dømt til to års eksil i det sørlige Iran, langt fra familien. Det samme er tilfelle med Muhammad Reza Omidi. De mottok sine dommer 6.juli.


Bilde av pastor Yousef Nardarkhani.

Ingen kommentarer: