søndag, juli 16, 2017

Sønderbrutt

"Jesus ble brutt i stykker på korset. Han led og døde, men så det ikke som noe ondt som til enhver pris må unnvikes, men som et oppdrag å ta på seg. Vi er også søndeebrutte. Vi lever med en sønderbrutt kropp, sjel, ånd. Vi lider på grunn av brutte relasjoner.

Hvordan kan vi så leve med denne sønderbrutthet? Jesus innbyr oss til å ta imot den, på samme måte som Han tok imot korset, og leve i den som noe som hører til kallet. Han oppfordrer oss til ikke å avvise sønderbruttheten som en forbannelse som minner oss om vår syndighet, men å akseptere den og stille seg under Guds velsignelse slik at vi kan renses og helliges.

Sønderbruttheten kan altså bli døren inn til et nytt liv."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: