mandag, juli 24, 2017

Det vi kjenner er ikke det vi er

"Følelsesmessig går det opp og ned for oss hele tiden. Iblant kastes vi fra lykke til depresjon, fra glede til sorg, fra indre harmoni til indre kaos. En filleting, et ord fra noen, en skuffelse på arbeidsplassen - mange ulike detaljer kan forårsake humørsvingninger. For det meste har vi vanskeligheter med å beherske dem. Det synes som om de rammer oss mer enn de rammer fremmede.

Det er altså viktig å forstå at følelseslivet ikke er det samme som det åndelige livet. Det siste er Guds Ånds liv i oss. Når vi merker at følelsene skifter må vi la vår ånd søke kontakt med Guds Ånd og minne oss om at det vi kjenner ikke er det vi er. Vi er og forblir Guds elskede barn, uansett hva vi føler."

- Henri Nouwen (bildet) i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: