lørdag, juli 15, 2017

Kristne tvinges til livsfarlig sanitærarbeid i Pakistan

Nok en gang har bymyndighetene i Pakistan gjort vedtak om at kun ikke-muslimer kan hyres inn for å drive med sanitærarbeid.

Hyderabad Municipal Corporation, hvis hovedoppgave er å holde byen ren, har nylig annonsert etter arbeidere. Kun ikke-muslimer kan søke. Religiøse minoriteter, og da særlig kristne, blir ofte tvunget til å drive med sanitærarbeid. Slikt arbeid har lav status og muslimer kan av religiøse årsaker ikke arbeide med søppel og kloakk. Sanitærarbeidet kan også være svært farlig. Denne måneden døde tre kristne i forbindelse med arbeidet med å rense en kloakkledning.

Kristne som tvinges til dette arbeidet må avlegge ed med hånden på Bibelen og sverge på at de ikke vil gjøre noe annet enn å arbeide som sanitærarbeidere og at de alltid vil utføre det de blir bedt om. Ikke bare er dette et overgrep, og en krenkelse av menneskerettighetene, men kristne kan ikke avlegge ed. Jesus sier det slik:

"Likeså har dere hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren de eder du har avlagt. Men jeg sier: Dere skal i det hele ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem - for den er den store konges by. Heller ikke skal du sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. La deres tale være ja, ja - nei, nei! Det som er mer enn dette, er av det onde." (Matt 5,33-37)

De tre kristne som nylig døde ble satt til å rengjøre en kloakkledning med bare nevene, uten noen form for beskyttelsesutstyr.

Nasir Saeed, som er direktør for The Centre for Legal Aid, som er en kristen hjelpeorganisasjon i Pakistan, som arbeider spesielt for forfulgte kristne, uttrykker stor bekymring for de kristne som tvinges inn i dette arbeidet.

Ingen kommentarer: