søndag, juli 02, 2017

Sviket mot martyrene

Det er en ting som er blitt så alvorlig for meg. Det er det jeg vil kalle "sviket mot martyrene".

Her er en av dem, Balthasar Hubmaier. Neste år er det 490 år siden han ble brent på bålet. Doktorgrad fra Universitetet i Ingolstadt, viserektor samme sted fra 1515. En lærd mann, en folketaler. Og Bibeltroende. Hubmaier var en av svært mange som satte Bibeltroskapen høyere enn sitt eget liv.

Balthasar Hubmaier, som skulle bli en av anabaptistenes mest kjente og respekterte lederskikkelser, er kjent for sitt utsagn: SANNHETEN ER UDØDELIG!

Det får virkelige perspektiver når vi vet at de fleste av de tusener på tusener av martyrer ville ha berget sine liv, om de bare villet kompromisse, trekke tilbake sin troskap mot Guds ord. Men de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Noe var viktigere enn deres liv. Det var troskapen mot Guds evige, uforanderlige, autoritative ord.

Forsatt er det mange som gir sitt liv for troskapen mot Guds ord. De fengsles, tortureres, og flere av dem dør, enten av skadene de har blitt påført, eller de regelrett henrettes.

Mens her i Vesten er vi ikke lenger villige til å betale prisen. I mange henseender er Guds ord blitt anstøtelig. Vi er blitt så kloke, at vi vet mer enn Gud. Ja, mye mer enn apostlene - tilsammen. Det er ikke måte på så mye vi vet og forstår. Med et pennestrøk endrer vi for eksempel kirkens syn på ekteskap og familieliv, et syn som har vært kirkens syn i 2000 år. Og dette med familien er bare et av mange spørsmål i tiden, vi endrer mening om. For oss er ikke sannheten udødelig, den er delt, den er relativ. Vi velger rett og slett det vi liker i Bibelen, og så forteller vi oss selv og andre, at det er andre tider nå. Vi har spist av kunnskapens tre, og blitt klokere enn Salomo.

Hva med alle de tusener på tusener som har endt sine liv som martyrer? Var deres offer forgjeves? Er det også forgjeves det offer våre lidende trossøsken utsettes for i dag? Medlemmene av undergrunnskirken i Iran og Kina, bare for å nevne to eksempler, kompromisser ikke. De står usvikelig fast ved Guds Ord. Mens vi selger hele vår førstefødselsrett for en suppe med aksept og gode ord. I toleransens navn. Men tolereres de som velger å stå for det eldgamle synet på ekteskap og familieliv? Ikke i Vesten.

"Ve dere," sa Jesus, "når alle mennesker taler vel om dere, for det gjorde også deres fedre med de falske profetene." (Luk 6,26)

Baltasar Hubmaier var som sagt, en lærd mann i sin samtidig. Men han var ikke så hovmodig at han satte seg over Guds ord. 10. mars 1528 ble brent på bålet på et offentlig sted i Wien. Hans kone fikk tre dager etter mannens død, festet en tung stein til kroppen, og kastet levende i elven Danube.


Ingen kommentarer: