tirsdag, juli 25, 2017

Endelig - en norsk tidebønnsbok

Endelig er den her! Prøveutgaven av "Tidebønner gjennom året", for alle som er glad i å be Guds ord! Første del er tidebønnene for en uke, tre ganger om dagen. Den endelige utgaven, som vil bestå av fire deler, arbeides det med, men det vil nok ta en god stund før den er ferdig. I mellomtiden kan vi glede oss over denne!

Bakgrunnen for tidebønnene finner vi i den jødiske tradisjonen. Jesus ba tidebønner. Vi leser om bønnens time, som var en tid for å be, først og fremst Salmene. Den tidlige kirken videreførte den gamle jødiske tradisjonen. De ba til faste tider hver dag. Og slik har det fortsatt gjennom kirkens historie. Nå er det mange som gjenoppdager denne skatten. Det skjer noe med oss når vi ber Guds ord! I forordet til denne tidebønnsboken skriver Peter Halldorf: "I lengden er det ikke mange som klarer å holde liv i bønnen på egen hånd. Det skal ikke mye til før man begynner å kretse omkring seg selv på en måte som gjør bønnelivet introvert. Gjennom tidebønnene vokser vi inn i en bønn der vårt forhold til Gud næres av Skriften og bæres av kirkens bønn til alle tider."

Når vi ber tidebønner ber vi sammen med hele den kristne kirke verden over. "Tidebønner gjennom året" er fylt av Guds ord fra både Det gamle og Det nye testamente fra perm til perm, gjengitt i den nye oversettelsen fra 2011, sammen med norske salmer. Den er utgitt av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby.

Den koster 150 kroner. Med porto fra Sverige koster den 250 kroner. Den bestilles her: www.ekibs.se

Ingen kommentarer: