tirsdag, juli 04, 2017

Hvordan oppdra hellige barn

Hellige Ita er kjent som "fostermor til Guds hellige", fordi så mange av barna hun oppdro ble hellige.

Hva gjør man for forme barn til å bli hellige? Hvordan klarte hellige Ita å plante de rette såkorn inn i barnas hjerte på rett tid, på den riktige måten slik at de vokste og brakte frukt og Kristi bilde ble formet i deres liv? Hvordan klarte hun legge det åndelige fundamentet slik at disse barna kunne vokse opp og bli som Brendan Navigatøren?

Jeg visste i mitt hjerte, og nå ble det også klart for mitt sinn, at det viktige er å hjelpe dem til å finne Kristus. Jeg lærte det så tydelig fra hellige Ita at foreldre trenger å rense deres øyne først, slik at vi slipper tak vårt trang etter denne verdens synd og heller fokuserer hele vårt vesen på den hellighet som ligger skjult i denne verden. Når våre åndelige øyne lærer å fokusere (nesten instinktivt) på det som er hellig i verden, i det vi lærer å vende oss mot manifesteringen av Kristi tilstedeværelse i verden (blomsten vender seg alltid mot solen, og reflekterer aldri himmelens mørke) - da, og bare da, kan vi gi visdommen videre til våre barn. 

"Ita" betyr "tørst etter hellighet", for denne hellige tilbrakte livet på å lete etter helligheten, hun tørstet etter å finne den i den skapte verden og i seg selv. Vi vokser alle åndelig gjennom det vi spiser åndelig. Hvis vi mater oss med frykt, bitterhet og en tvang etter å se etter det onde i verden, vil det onde ende opp med å forme hvem vi er. Når vi investerer vår tid og krefter på jakt etter hva som er galt og mørkt rundt oss, er vi blitt slaver av mørket og vi blir en refleksjon av mørket. Vi vil visne bort, som en blomst som glemte å se på solen og alltid vendte seg mot mørket.

Se på verden og forsøk å finne Kristus i den. Se på hver situasjon, se på hvert menneske i enhver sammenheng og prøv hardt, virkelig hardt, å identifisere tegnene på Kristi nærvær. Når du finner dem, pek på dem for barna dine. Lær barna dine å tilbringe sine liv på jakt etter Kristus. Lær dem alltid å vende deres åndelige øyne for å møte Hans lys. Lær dem å tillate Hans tilstedeværelse i verden å forme dem, snarere enn å bli så opptatt av verdens syndighet.

Vik bort fra mørket, vask vekk skitten, la fristelser bekjempe seg selv, og la dem ikke berøre deg - lær barna dine å søke etter Kristus, lær dem å gjenkjenne Ham i alle sammenhenger, og hjelp dem til alltid å følge Ham. Kristus har gjort barna dine fri. Ikke bind dem av frykt for at de skal synde til det punktet hvor de er redd for å åpne sine øyne mot verden. Dine barn er frie, de er elsket og de er umåtelig verdifulle i deres Skapers øyne. Hjelp dem til å finne den kjærlighet Kristus har, og hjelp dem til å holde fast ved såkornet til den kjærligheten i deres hjerter - slik at de senere kan vanne disse såkornene gjennom de valgene de gjør når de vokser opp. Da har du vært med på å skape et hellig menneske.

Father Seraphim, Mull Monastery of All Celtic Saints.
Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: