lørdag, juli 29, 2017

Om å leve saligprisningene, del 1

Noen dager fremover skal vi følge Rebekah Domer (bildet), som i mange år har vært bosatt i den anabaptistiske kommuniteten, Darvell Bruderhof i England, men som ganske nylig flyttet til Fox Hill Bruderhof i Walden, New York, USA. Ved siden av å være billedkunstner tar hun seg av en søster med Downs syndrome og en far som har Alzheimer.

Rebekah Domer har lest Saligprisningene i Bergprekenen på nytt. Hun er av den oppfatning at de fleste problemer vi står overfor i dag, enten det er relasjonelle, har med barneoppdragelse å gjøre, utdannelse eller helsestell, så finnes det svar i Jesu enkle velsignelser - om vi bare ser etter.

Med sin store erfaring fra å arbeide med lindrende behandling for døende, både i Storbritannia og USA, fra omsorgen for sin funksjonshemmede søster, så vel som to aldrende foreldre, har Rebekah Domer de aller beste forutsetningene for å se Jesu velsignelser i de som er blitt avvist av samfunnet: de saktmodige, de ydmyke, den ringe. På bakgrunn av sin egen livsreise og historiene til dem hun møter underveis, er artikkelserien til Rebekah full av gode råd, oppmuntringer, dybde og humor.

Rebekah sier det slik:

"Jeg håper at leserne av mine posteringer av Saligprisningene vil bli med på denne reisen, stille spørsmål og gi innsikt erfaringer og forståelse av evangeliet. Jeg forsøker å lodde noen av djupene i Saligprisningene, og gjennom dem bli en person som tilhører det Riket som Jesus talte om for lenge siden på en gresskledd bakketopp i Galilea.

Her er Saligprisningene slik vi finner dem i vår Bibel:

"Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem: Salige er som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere." (Matt 5,1-12)

(fortsettes)

Ingen kommentarer: