mandag, september 14, 2015

16 døpt under dåpshøytidelighet i Sverige

Søndag var det en stor dåpshøytid i Elimkyrkan i Eskilstuna. 16 arabisktalende personer ble døpt på sin bekjennelse av sin tro på Jesus som deres Frelser og Herre.

Dette er en frukt av det målrettede arbeidet denne menigheten, som tilhører Equmeniakyrkan i Sverige, har drevet.

I følge den svenske avisen Dagen kommer de 16 dåpskandidatene fra ulik bakgrunn. To av dem er tidligere muslimer. Menigheten har døpt mange den siste tiden, siste gangen var det seks-syv personer som gikk i dåpens grav. Og seks venter på å bli døpt.

Hver lørdag inviterer Elimkyrkan til arabisktalene gudstjenester, men menigheten holder også gudstjenester på spansk, engelsk og selvsagt svensk. Den teller 170 medlemmer, med rundt 100 på søndagens fellesgudstjeneste. Det er i disse fellesgudstjenestene at man forretter dåpshandlinger.

Det er mange flyktninger som kommer til Eskilstuna, og menigheten har satset på en åpen kafe med språkopplæring. Dette er blitt svært populært. Menigheten har både en arabisk- og en spansktalende pastor.

Foto: Dagen/Privat

Ingen kommentarer: