mandag, september 14, 2015

Bønn fra en kristen i det første århundre

Alllmektige, vi ber Deg: vær vår hjelper og forsvarer.

Frels de undertrykte,
forbarm Deg over de små,
reis opp de falne,
vis Deg for de nødlidende,
helbred de syke,
før sammen de atspredte i Ditt folk,
gi mat til den som hungrer,
gi de fangne frihet,
styrk de svake,
trøst de sorgfulle.

Må vi alle forstå at Du alene er Gud,
at Jesus Kristus er Din Tjener
og at vi er Ditt folk og får i Din hjord.

Klemens av Rom (100-tallet)

Ingen kommentarer: