tirsdag, september 01, 2015

Glede, enkelhet og nåde

Tre ord: glede, enkelhet, nåde, er uløselig knyttet til bror Roger (bildet), grunnleggeren av den økumeniske kommuniteten. Han kroppsliggjorde dem gjennom et langt liv.

Nå er akkurat disse ordene valgt som følgesvenner de neste tre årene, som en hjelp til å åpne dører på vidt gap til solidaritet - i våre hjerter, omkring oss i våre samfunn.

Det fremkommer i et brev fra bror Alois, den nåværende prioren for Taize-kommuniteten, offentliggjort i går. Som kjent er det i år 100 år siden bror Roger ble født, og 10 år siden han ble myrdet.                    

I brevet gjengir også bror Alois en bønn, som jeg har oversatt:

Medlidenhetens Gud, 
vi takker Deg for bror Rogers liv.
I en verden ofte revet i stykker av vold,
ønsket Han å skape et fellesskap
som var en lignelse av nattverden.
Vi priser Deg for det vitnesbyrd 
han gav om Den oppstandne Kristus
og for hans trofasthet like inn i døden.

Send Din Hellige Ånd over oss
slik at også vi kan bli
forsoningens vitner i våre daglige liv.
Gjør oss til skapere av enhet
blant kristne når de er splittet,
og bærere av fred blant mennesker
når de er i konflikt. 
Gjør oss i stand til å 
finne veier til å leve i solidaritet
med de vanskeligstilte,
enten de er oss nær eller de er langt unna.

Med bror Roger vil vi si til Deg:
Lykkelige er de som overgir seg til Deg,
Å Gud, med hjerter av tillit. 
Hold oss fast i Din glede, 
enkelhet og nåde'.

Disse tre ordene skal være mine følgesvenner de neste tre årene. Slår du følge?

Ingen kommentarer: