onsdag, september 09, 2015

Å bli klar over de fattiges behov

'En gang var det slik at situasjonen for vanlige arbeidere i Storbritannia og Frankrike ble løst mer eller mindre ved å betale dem for de timene de arbeidet, men så ble folk hentet inn fra andre land for å gjøre de jobbene andre ikke vil ha. Det er alltids behov for en som er fattigere ...

Vår realitet er en som handler om splittelse og frykt for svakhet og død. Men et eller annet sted i hjertet vårt er det en lengsel etter fred. Jesu visjon er at vi møter mennesker når de er på bunnen og hjelper dem opp til å kunne stole på seg selv. Jesus kom for å annonsere de gode nyhetene for de fattige...

La oss hjelpe de fattige til å reise seg, og så hjelpe de som har penger og makt til å se at for fredens skyld, som er det største gode mennesker kan søke, trenger også de å tre inn i denne visjonen og begynne å hjelpe de fattige til å reise seg'.

Jean Vanier (bildet) i 'Living Gently in a Violent World', side 71. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: