torsdag, september 17, 2015

Hva mennesker trenger

'Det er noe utålelig med smerte og lidelse når det ikke finnes noen kur for den personen. 

Ingen vil være sammen med mennesker som har smerter, med mindre de kan gjøre noe for å lindre smerten ... 

Når alt er sagt og gjort, i L'Arche er finnes det ingen kur.

Det mennesker trenger når alle slags teorier er prøvd ut er en venn som er trofast, som står ved deres side, et kjærlighetens miljø hvor de blir respektert som hele mennesker'.

Jean Vanier (til venstre på bildet, sammen med en beboer på L'Arche, som er bofellesskapet han startet for funksjonsfriske og funksjonshemmde) i Letter to My Brothers and Sisters in L'Arche, 1996, side 11. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: