torsdag, september 17, 2015

Rapport fra strategisk viktig bønnekonferanse i Romania, del 2

Her er andre del av artikkelen om den europeiske bønnekonferansen i Timisoara, skrevet av Ioan Peia. Første del ble publisert i går:

Vi proklamerte Kristi herredømme over Europa. Vi kom til Hans kors og proklamerte hans herredømme over våre liv. Under konferansen beveget Gud seg blant ulike grupper, enten det var i den store og entusiastiske gruppen med ungdommer, blant de som har et kall til misjon, menn som omvendte seg fra sine holdninger til kvinner, og som har holdt dem tilbake fra de løfter og hensikter Gud har for dem eller kvinner som tilgav menn. 

George fra Hellas talte om gresk tenkning. Han ba oss om å stille oss spørsmålet hvem som var herre over vårt tankeliv. Er det Jesus, eller er vi influert av filosofi, verdier og tanker som ikke er formet av Jesus? Han snakket om Zeus - Grekenlands prins. Zeus har gitt oss ordet 'theos' som har forbindelse med det indianske ordet 'dyeus' - som er gud for himmelen og himmelhvelvingen. Zeus voldtok Europa i form av en okse, og vi kan se store statuer av slike okser som viser til denne hendelsen. George forklarte hvordan Europa betyr 'en som på en måte er dominert av, forført av og misbrukt' av denne demoniske fyrsten.

I Kol 2,8 leser vi: "Se til at ingen får fanget dere med visdomstale og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus'. 

Mye av denne filosofien har sine røtter i gresk tenkning. Den er formet av kirken, og den er formet av politisk og økonomisk tenkning og den har forbindelse med troen på at Gud er skapt i menneskers bilde. Jesus konfronterte denne troen direkte når Han gikk til minnestedet for Pan utenfor Cæsarea Filippi. Det var der Han utfordret Peter og disiplene og hvor Peter proklamerte Jesu guddommelighet, og med det også Jesu herrevelde over den greske tenkningen og tilbedelsen. Jesus talte om Guds menighet - ekklesia - også ved Cæsarea Filippi, og Jesus gav Peter og menigheten nøklene til himlenes rike, slik at Hans gjerninger skal skje på jorden og Hans hensikter bli fullført.

Mot slutten av denne undervisningen erklærte vi at vi fraskrev oss den greske tenkningen. Jesus er Herre over vår tenkning, og måten vi opptrer på.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: