mandag, september 07, 2015

Hundrevis av muslimske flyktninger møter Jesus i luthersk kirke i Berlin

Dette er en helt annen side ved flyktningestrømmen til Europa! Hundrevis av muslimske flyktninger blir nå kristne og medlemmer av en luthersk menighet i Berlin.

Pastor Gottfried Martens (bildet) har opplevd at menigheten han er hyrde for, Den evangeliske Treenighetskirken, har vokst fra 150 til mer enn 600 på to år.

Det opplyser nyhetsbyrået Associated Press.

En av de som har funnet Jesus og blitt en kristen er Mohammed Ali Zonoobi, en snekker fra Shiraz i Iran, som nylig ble døpt. Zanoobi fikk stifte bekjentskap med den kristne tro i hjemlandet ved å lese Bibelen når han var 18 år gammel. Han tok del i hemmelige møter i en husmenighet i Iran. Når flere av hans kristne venner ble arrestert, klarte han å flykte fra hjemlandet og kom seg til Tyskland. Han flyktet sammen med kona og ekteparets to barn.

Dåpen ble for Zanoobi og ektefellen Afsaneh en ny begynnelse.

'Nå er vi fri og kan være oss selv', sier de.

Zanoobi og ektefellen er bare to av hundrevis av iranske og afghanske asylsøkere som er blitt døpt i Treenighetskirken. 90 prosent av de som lar seg døpe blir trofaste medlemmer av menigheten og deltar regelmessig på gudstjenester.

Ingen kommentarer: