søndag, september 20, 2015

Kjærlighetens kraft

'Jeg er så berørt av historiene til unge menn og kvinner som har vært på L'Arche i tre og fire år og levd i samme hus med mennesker som har intellektuelle funksjonshemminger.

Så mange av dem bekrefter at de er blitt forvandlet av de menneskene de har levd sammen med. Av deres enkelhet, av deres tillit.

Til tross for vanskelighetene, kan jeg bære bud om  kraften i kjærligheten som tiltrekker mange av assistentene og forankrer dem i L'Arche.

Noe av den fundamentale skjønnheten i deres menneskelighet blir åpenbart for dem'.

Jean Vanier (bildet) i Letters to My Brothers and Sisters in L'Arche (1996). Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: