søndag, september 06, 2015

Vår svakhet, forsvarsmekanismer og Hans fred

'Vi har en djup frykt for vår egen svakhet fordi min svakhet er det som gjør det mulig for noen andre til å knuse meg. Så jeg skaper forsvarsmekanismer og tvang for å beskytte meg selv. Vi har alle beskyttelsesystemer som er designet for å hindre mennesker fra å se oss som vi er'.

Jean Vanier (bildet) i 'Living Gently in a Violent World', side 68. Norsk oversettelse (C): Bjørn Olav Hansen

'Freds-profeter har levd og proklamert en ikke-volds vei. De har vært i stand til å gjøre dette fordi de har mottatt støtte fra et fellesskap av menn og kvinner av likesinnede. 

"Når jeg fortviler", sa Mahatma Gandhi, "husker jeg at opp gjennom historien har sannhetens- og kjærlighetens vei alltid seiret. Det har vært tyranner og mordere og for en tid har de synes uovervinnelige. Men til slutt har de alltid falt. Tenk på det - hver gang du tviler på at det er veien - veien som verden er ment å være. Tenk på det og forsøk så å gjør det på Hans måte".'

Jean Vanier i Finding Peace, side 74. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Ingen kommentarer: