mandag, september 07, 2015

IS har fremsatt dødstrusler mot 15 protestantiske menigheter i Tyrkia

15 evangeliske menigheter i Tyrkia og deres ledere har fått dødstrusler sendt til deres Facebook-sider, via mail, web-sider eller mobiltelefoner. Dødstruslene ble fremsatt 26. august, og stil og innhold tyder på at det er IS som står bak.

Meldingene inneholder trusler om at de skal utsettes for massakre eller bli halshugget, fordi de 'har valgt en vei som fornekter Allah, og drar med dere andre inn i deres tro ... som heretikere har dere økt antall medlemmer av uvitende etterfølgere'.

'Nå er ikke trusler som dette noe nytt for de protestantiske menighetene i dette landet og som ønsker å fostre sine barn her', sier Sammenslutningen av protestanter i Tyrkia i en pressemelding som ble sendt ut 1.september. 'Men med den økende graden av systematiske trusler den siste tiden, som kommer fra dette landets øst og vest og nord til sør, fraM forskjellige byer, tror vi at disse meldingene, som kommer like etter hverandre, og som ligner hverandre, kommer fra en og samme kilde'.

Meldingene inneholder sitater fra Koranen, fra kapitlet Al-Ahzab, hvor det det fremsettes trusler om at 'de som fremsetter rykter skal omringes uansett hvor de fanges og drepes ved grusom nedslakting'.

En tyrkisk pastor sier det slik:

'De sier slike ting som at de har ventet på oss for at vi skulle vende tilbake til Islam, og at vi er ansvarlige for at muslimer vender seg til Kristus, at vår tid er kommet og at Allah skal få våre hoder'.

De som kommer til tro og blir medlemmer av de protestantiske menighetene i Tyrkia har altoverveiende muslimsk bakgrunn. Truslene mot de 15 protestantiske menighetene kommer samtidig med økte trusler fra IS om å angripe Tyrkia.

La oss søke bønneinnsatsen for Tyrkia og våre trossøsken der.

Ingen kommentarer: