fredag, september 11, 2015

Å bli hvem du er

'Det er helt ok å være meg selv. Hvis jeg blir eldre, så er det også ok. Det er hvem jeg er. Det er en del av min reise.

Jeg trenger ikke å bli det andre ønsker at jeg skal bli. Men samfunnet vårt bekrefter ikke hvem vi er, så vi kjemper med vår identitet'.

Jean Vanier (bildet) i Living Gently in a Violent World, side 72. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: