lørdag, september 19, 2015

Rapport fra strategisk viktig bønnekonferanse i Romania, del 3

Her er tredje og siste del av rapporten fra den rumenske bønnelederen, Ioan Peia (bildet) fra den store europeiske bønnekonferansen i Timisoara. De to foregående artiklene ble publisert den 16. og den 17. september:

'Jesus ønsker et djupere og djupere forhold til våre barn, våre familier, i vår personlige vandring og i våre menigheter. 

"På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Også vi skylder å sette livet til for brødrene". (1.Joh 3,16)

Denne kjærligheten leder oss til større intimitet, og i det vi vokser djupere forventer vi også mer av Jesus, og underordner oss Hans vilje og Hans hensikter.

Dette leder oss til en ny forståelse av at Jesus ønsker en ny relasjon med Europa. Han gir oss et nytt navn - 'Beulah' - "Du skal ikke mer kalles 'Den forlatte', og ditt land skal ikke kalles 'Ødemark'. Men du skal bli kalt 'Mitt velbehag', og ditt land 'Kone' (Beulah). For Herren har velbehag i deg, og ditt land skal bli tatt til ekte'. (Jes 62,4) Dette ledet oss til å gi tre hellige løfter til Herren. Et av dem kommer fra Rut, et annet fra Maria Guds mor og det tredje fra Kristi brud:

'For hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du tar bolig, der vil jeg ta bolig' (Rut 1,16)
'La det skje med meg etter Ditt ord'. (Luk 1,38)
'Og Ånden og bruden sier - Maranata - 'Kom!' 'Kom Herre Jesus' (Åp 22,17 og v.20)

Disse utsagnene ble så ført inn i deklarasjonen fra konferansen. Dette er en beslutning om ny og djupere relasjon med Jesus.

I den avsluttende delen av konferansen, tok ungdommene fra Europa flaggene fra nasjonene som sto rundt omkring i møtesalen og bar dem i ærbødighet frem til midten av scenen hvor de ble lagt ned ved korsets fot. Konferansens deklarasjon ble så lest, signert av noen av lederne, mens vennene fra Stillehavet sto som vitner til det hele. Det var en opplevelse av ærefrykt i himmelen og på jorden. Dette ble så fulgt av en tid med glede, dans og feiring, Guds favør var over oss og ting ble brutt i det himmelske.

Hva ligger foran oss?
Denne uka var uken da Europas flyktninger dominerte nyhetene etter hvert som flyktningekrisen forverret seg og hele kontinentet ble utfordret i sin respons på den voksende krisen. 

En kollega fra Sør-Afrika opplevde det som om Gud skviset Europa for å se hva dets hjerte inneholdt. Mange opplever at dette er en tid for innhøstning, men også en tid for rystelse. Vi har trådt inn i en ny åndelig årstid. 

Trumpet Call Europe har forberedt oss for dette. Dette er en tid for å overgi tidligere filosofier og tenkemåter og komme nærmere Jesus, slik at vi blir mer og mer avhengige av Hans ledelse og ikke av vår egen visdom. 

Vi ble rikt velsignet av våre rumenske venner, og vi følte at Gud endret og forberedte Europa. Trompetstøtet er et kall til å mobilisere og forberede. Vær rede når Gud beveger seg, oppmuntre mennesker til å be og holde seg nær til Jesus og være et levende vitne om Hans kjærlighet.

Ingen kommentarer: