lørdag, september 19, 2015

7.000 russere har reist til Syria for å krige for IS og andre islamistiske grupper

Novosasitlis (bildet), er et navn på en liten landsby, som alle som ber for Russland bør merke seg. Fra denne lille landsbyen i Nord-Kaukasus, som har 2.500 innbyggere, har 22 personer reist til Syria som fremmedkrigere - inkludert tre kvinner.

Det er mange for et så lite sted. Til sammenligning har det reist 500 personer fra den patriotiske byen Jekaterinburg - som har 15 millioner innbyggere - for å krige i Ukraina.

Opplysningene fremkommer i en artikkel skrevet av den russiske journalisten Elena Milasjina og offentliggjort i avisen Ny Tid denne måneden.

Elena Milasjina skriver innsiktsfullt om det som skjer i Nord-Kaukasus, ja, hele Russland for tiden. President Vladimir Putin har ved ulike politiske grep forsøkt å få IS-sympatisører til å forlate Russland for så å nekte dem retur til Russland når de vil vende hjem. Med dette ville han forsøke å bremse antallet som vil melde seg som fremmedkrigere. Denne politikken har vist seg å være helt feilslått.

Elena Milasjina skriver:

'Fra 2011 til i dag har omtrent 7.000 russere reist til krigen i Syria. De er menn og kvinner, konvertitter og fødte muslimer, høyt og lavt utdannede, spesialister og svartearbeidere, velstående og fattige, geriljakrigere fra den nordkaukasiske undergrunnen og soldater fra sikkerhetsstyrkene. Til og med hele barnefamilier har reist til landet der en ødeleggende borgerkrig foregår. Denne strømmen stanser ikke. Russiske borgere, de fleste av dem mellom 16 og 28 år gamle, reiser til Syria fra hele landet - ikke bare fra Nord-Kaukasus, men fra nord og sør i Russland, fra de midtre regionene og fra storbyene Moskva og St.Petersburg. Russiske statsborgere kriger ikke bare for terrororganisasjonen ISIS, men for en rekke radikale islamistiske grupper på syrisk jord, og for grupper som støtter president Bashar al-Assad. En av de islamistiske gruppene, Jaish-al-Mujahedin-al-Ansar, har fra begynnelsen i 2012 bestått av personer fra det tidligere Sovjetunionen. Det er i denne gruppen de fleste syriafarerne befinner seg. Det er imidlertid ingen russisk lov som forbyr denne organisasjonen. Forresten ble ikke ISIS ført opp på listen over terrororganisasjoner før 20. desember i fjor'. (Elena Milasjina, Ny Tid nr 26 2015, side 4)

La oss stå sammen med våre russiske bedende venner og be for dette som holder på å skje, og som ikke bare er farlig for den syriske sivilbefolkningen, men også for Russland.

Ingen kommentarer: