mandag, september 21, 2015

Å venne seg til å leve i Guds nærvær

I sin bok: 'När natten faller på' med undertittelen 'Den inre bönens vei', skriver Wilfrid Stinissen:

'Det å vandre i Guds nærvær har den fordelen at det ikke fordrer noen bestemt tid. Når som helst og over alt kan kan løfte sitt hjerte til Gud, rette et ord til Ham eller bare puste i Ham', og så siterer han broder Laurenitus:

'Ved å leve i Guds nærvær ... lærer sjelen seg å omgås så fortrolig og inderlig med Gud at nesten hele hennes liv blir til stadige kjærlighetshandlinger, tilbedelse, anger, tillit, takksigelse, offer, påkallelse ...' 


Ingen kommentarer: