tirsdag, februar 22, 2022

22.02.22


Det er spesielt godt å løfte frem Jes 22,22 den 22.02.22, særlig med tanke på verdenssituasjonen.

 "Jeg vil legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han skal lukke opp og ingen lukke igjen. og lukke igjen og ingen lukke opp." (Jes 22,22)

"Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen." (Matt 16,19)

"Dette sier Den Hellige, Den Sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp." (Åp 3,7)

Ingen kommentarer: