søndag, februar 06, 2022

På Samefolkets dag ber vi for Båtsfjord i Finnmark


Som jeg har tilkjennegitt tidligere på denne bloggen og på Facebook, har jeg kjent et slikt bønnetrykk for å be for Finnmark, og da spesielt Varangerhalvøya og grensetraktene mellom Norge og Russland. På samefolkets dag, som er i fdag, er det derfor en stor glede for meg å kunne dele bønneemnet for noe som kaller seg BØNNEDUGNADEN har lagt ut i dag. La oss stå sammen med dem og be for: 

BÅTSFJORD
I dag velsigner vi og ber om vekkelse i Båtsfjord kommune, Troms og Finnmark fylke og Norge.
Båtsfjord er sammen med Hammerfest Norges største fiskevær når det gjelder ilandført kvantum.
Areal: 1434,78 km²
Befolkning: 2 220 (2020)
Matt.6.16-17: (Faste)
Far, heller ikke når vi faster, må vi søke menneskers beundring. Takk Herre, for at du vil svare på vår faste og vår bønn.

Ingen kommentarer: