lørdag, februar 05, 2022

Et tidssensitivt kall til bønn og faste for Iran og Israel


Et strategisk Ester-kall til 44 dager med bønn og faste for den økende trusselen fra Iran mot Israel og nasjonene, fra den arabiske bønnekvinnen Rania Sayegh:

I november i fjor begynte Herren å tale til meg under en tid med bønn på bønnehuset HOPE der vi våket over Iran og den økende krisen mellom Iran, Israel og nasjonene.

Den 8. november mens jeg ba for Iran, mottok jeg et syn der jeg så en enorm loddsnor falle ned over Irans land. Da loddsnoren rørte landet, inntraff et jordskjelv. Så jeg begynte å be og erklære at Herren vil ryste alt som kan rokkes, spesielt de onde systemene i den iranske regjeringen, slik at det urokkelige kan forbli og hans rike vil gå frem på mektige måter.

Noen dager etter denne bønnevakten så jeg i nyhetene at det var et kraftig jordskjelv som rammet Iran med en styrke på 6,4 på Richters skala i den sørlige Hormozgan-provinsen:

(https://www.tehrantimes.com/news/467037/Powerful-6-4-magnitude-earthquake-strikes-southern-Iran)

Da jeg så nyhetene og at jordskjelvet hadde en styrke på 6,4, talte Den Hellige Ånd øyeblikkelig til meg fra Jesaja 64:1-3:

"Gid du ville sønderrive himmelen og fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn, som når ilden setter tørre gnister i brann og får vannet til å koke - for å kunngjøre ditt navn for dine motstandere, så folkene skalv for ditt åsyn, når du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når du for ned, og fjellene skalv for ditt åsyn! Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye har sett noen annen gud enn deg gjøre slikt for dem som venter på ham."

Gud ga oss et tegn på at Han hadde hørt våre dekreter og rystet den indre strukturen i Iran, Han vil dømme over det onde som finner sted i det undertrykkende regimet i den islamske republikken Iran!

Mens vi fortsatte å våke over nasjonen Iran i løpet av desember 2021, talte Gud til meg gjennom et foredrag av en kjent jødisk historiker ved navn Dr. Mordechai Kidar med tittelen: "Vil Irans regime kollapse i 2022?" Jeg ble tiltrukket av dette foredraget på hele 41 minutter som jeg hørte på. Han forklarte hvordan antropologien til Iran består av så mange folkegrupper som betyr at flertallet ikke er persere. Disse gruppene støtter ikke det nåværende iranske regimet. De har ventet på et mulighetsvindu for å starte en ny revolusjon innenfra nasjonen, snu opp ned på regimet igjen og felle den islamske regjeringen.

Den forventede timingen for denne mulige revolusjonen er i løpet av uken frem mot feiringen av det iranske nyttåret, «Noroz». Grunnen til dette tidspunktet er at onsdagen før det iranske året kalles «Char Chambi Sori» på farsi, som betyr «ildens onsdag».

På kvelden på "ildens onsdag" kommer alle ut på gatene og tenner bål. Dagen er kjent for kaos! Derfor vil disse gruppene mest sannsynlig velge en slik dag for å gjøre en organisert innsats for å komme ut på gatene i et forsøk på å motarbeide regjeringen. I år faller «Ildens onsdag» på 16. mars.

Da jeg hørte datoen for «Ildens onsdag», følte jeg umiddelbart at Den Hellige Ånd berørte hjertet mitt til å sjekke datoen Purim faller på i 2022! Til min forbauselse var datoen også 16. mars!

Da jeg så dette, visste jeg at Den Hellige Ånd talte tydelig til meg om at Han planlegger noe for denne kommende Purim, for å bringe dom over Haman-ånden som har virket i Iran, og for en mulig revolusjon som kan tennes på innsiden av nasjonen for å felle fyrster og fyrstedømmer.

Mens jeg fortsatte å be inn i dette, spurte jeg Den Hellige Ånd hva han ville at hans vektere skulle gjøre på denne tiden. Jeg hørte tallet 44 i min ånd og innså at det var knyttet til 22x2 fra dette året, 2022. Jeg følte at Herren ledet meg til å starte et presserende kall til bønn og faste i 44 dager. Dette vil begynne 2/2/2022, som vil føre frem til Purim 16. mars, som i seg selv faller på "ildens onsdag" i Iran i år!

Etter å ha søkt mer på tallene jeg mottok, 44 dager med faste og bønn, så jeg for å se hvor mange år Irans islamske republikk har vært ved makten. Datoen for opprettelsen av regjeringen etter revolusjonen var 11. februar 1979. Det betyr at den 11. februar 2022 vil Irans islamske regjering ha vart i 43 år og gå inn i sitt 44. år!

Jeg visste at Herren talte til meg, at vi skulle be Ham sønderrive himmelen og komme ned over Iran og ryste regimet og gi folket i Iran mot og tro til å reise seg og stå mot denne onde strukturen som har truet hele Midtøsten og spesielt Israels eksistens.

Etter å ha mottatt denne åpenbaringen fra Herren, spurte jeg ham hva han ville at vi skulle gjøre. Han viste meg at Han vil at forbederne skal forene seg globalt og begynne å brøle Hans dekreter over Iran og tale befrielse til hennes folk. Løven av Judas stamme er i ferd med å brøle fra Sion og bringe hevn over Haman-ånden som beveger seg i landet. Nok er nok, Aslan er på farten!

Dette er dekretet som skal utgis på Purim 16/3/2022!

"Herren skal brøle fra Sion, han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve. Men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn." (Joel 3,21)

Jeg tror vi er kalt til et nytt Ester-øyeblikk i historien for å reise seg som Ester over hele verden og frigi våre dommer og dekreter over Irans land for utfrielse fra Haman-ånden.

Vil du slutte deg til Herrens bord som han har dekket for våre fiender, på samme måte som Ester skapte et gjestebud og inviterte kongen sammen med sin fiende "Haman?" Der ble kampen vunnet! La oss lage et bord foran våre fiender og ta del i Herrens bord, brødet og vinen, og forene oss for en felles frigjøring fra Sion og fra nasjonene i brølet til løven av Judas stamme!

Vi oppfordrer deg til å bli med oss ​​daglig i løpet av disse 44 dagene og ta del i Herrens bord med brød og vin!

Les: Ester 5,6

Ester 4,14

Jer 49,32-39

For Hans ære

- Rania Sayegh/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: